Holland Houtwerk Kozijnen

Verfmengmachine

Holland Houtwerk heeft vorige week, in samenwerking met haar verfsysteempartner Sikkens, een verfmengmachine geïnstalleerd.

Deze machine stelt ons in staat efficiënter te reageren op de vraag vanuit de markt.

Met grotere verpakkingseenheden basisverf kan vervolgens op elke gewenste kleur gemengd worden, waarbij altijd de juiste hoeveelheid verf wordt aangemaakt.