Holland Houtwerk Kozijnen

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaardenAlgemene verkoopvoorwaarden voor de Timmerindustrie in Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NBvT.

Uitgegeven door de NBvT te Bussum op 31 oktober 2013.

Download de Algemene verkoopvoorwaarden (pdf)