Holland Houtwerk Kozijnen

CERTIFICATEN

Tevreden klanten vormen bij Holland Houtwerk Kozijnen natuurlijk de beste garantie dat u een topproduct koopt. Om extra zekerheid te bieden, beschikt Holland Houtwerk bovendien over verschillende certificaten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

KOMO

  • Concept I: Een houten product geleverd onder Concept I wordt ook wel een 'traditioneel halfproduct' genoemd. Een houten gevel-element, voorzien van een grondlaksysteem, dat wordt geleverd inclusief verwerkingsvoorschriften. Gevelproducten in Concept I worden door u geplaatst en verder verwerkt.
  • Concept II: Een houten product geleverd onder Concept II wordt ook wel 'bouwfasebestendig’ genoemd. Het wordt geleverd in de ‘voorlak’, om zo de aanvangsduurzaamheid van het product te verbeteren, zodat het gevel-element de bouwfase beter doorstaat. U kunt het element plaatsen en verder verwerken.
  • Concept III: Concept III betreft een compleet beglaasd, afgemonteerd en afgelakt eindproduct. Gevel-elementen in Concept III worden door of onder verantwoordelijkheid van Holland Houtwerk Kozijnen geplaatst en afgewerkt. U ontvangt garantie op het gehele eindproduct.

KOMO

KOMO-certificaat voor houten gevel-elementen Holland Houtwerk: 20316.
Bekijk hier een digitale versie van ons KOMO-certificaat.

KOMO-certificaat voor houten buitendeuren Holland Houtwerk: 20318.
Bekijk hier een digitale versie van ons KOMO-certificaat.

 

PASSIEFKOZIJN

In woningen met goed geïsoleerde gevels en glaswerk lekt er vaak toch nog warmte via het kozijn weg. Het innovatieve Passiefkozijn is zo samengesteld dat de warmte ‘s winters toch binnen blijft en ‘s zomers buiten. Het Passiefkozijn wordt geleverd via zusterorganisatie Timmerfabriek Overbeek.

 

CE

Vanaf maart 2012 is het verplicht om gevelvullende elementen uitsluitend met een CE-markering te leveren. Onze gevel-elementen voldoen aan CE-normering en de eisen van de KVT. Tevens beschikken wij over een KOMO Keur-kwaliteitsverklaring. Hierdoor wordt voldaan aan Europese regelgeving. Zie voor verdere informatie ook onze verwerkingsvoorschriften.

 

NBvT

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) vertegenwoordigt het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie. De vereniging behartigt de belangen van de circa 200 leden in technisch, juridisch en commercieel opzicht. Ook levert zij een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in en met hout, stimuleert zij innovaties en werkt zij aan regelgeving; met als doel integrale kwaliteitsverbetering. Door te kiezen voor één van de leden van de NBvT kiest u automatisch voor kwalitatief hoogwaardig houten producten.