Holland Houtwerk Kozijnen

CERTIFICATEN

Tevreden klanten vormen bij Holland Houtwerk Kozijnen natuurlijk de beste garantie dat u een topproduct koopt. Om extra zekerheid te bieden, beschikt Holland Houtwerk bovendien over verschillende certificaten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

KOMO

  • Concept I: Een houten product geleverd onder Concept I wordt ook wel een 'traditioneel halfproduct' genoemd. Een houten gevel-element, voorzien van een grondlaksysteem, dat wordt geleverd inclusief verwerkingsvoorschriften. Gevelproducten in Concept I worden door u geplaatst en verder verwerkt.
  • Concept II: Een houten product geleverd onder Concept II wordt ook wel 'bouwfasebestendig’ genoemd. Het wordt geleverd in de ‘voorlak’, om zo de aanvangsduurzaamheid van het product te verbeteren, zodat het gevel-element de bouwfase beter doorstaat. U kunt het element plaatsen en verder verwerken.
  • Concept III: Concept III betreft een compleet beglaasd, afgemonteerd en afgelakt eindproduct. Gevel-elementen in Concept III worden door of onder verantwoordelijkheid van Holland Houtwerk Kozijnen geplaatst en afgewerkt. U ontvangt garantie op het gehele eindproduct.

KOMO

KOMO-certificaat voor houten gevel-elementen Holland Houtwerk: 20316.
Bekijk hier een digitale versie van ons KOMO-certificaat.

KOMO-certificaat voor houten buitendeuren Holland Houtwerk: 20318.
Bekijk hier een digitale versie van ons KOMO-certificaat.

 

PASSIEFKOZIJN

In woningen met goed geïsoleerde gevels en glaswerk lekt er vaak toch nog warmte via het kozijn weg. Het innovatieve Passiefkozijn is zo samengesteld dat de warmte ‘s winters toch binnen blijft en ‘s zomers buiten. Het Passiefkozijn wordt geleverd via zusterorganisatie Timmerfabriek Overbeek.

 

FSC

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer. Bij verantwoord bosbeheer wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

FSC

Holland Houtwerk BV is FSC-gecertificeerd en verwerkt uitsluitend houtsoorten die afkomstig zijn van duurzaam verbouwde houtsoorten. Houtproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label.

Ons FSC-registratienummer: NC-COC-029615-AZ
Bekijk hier een digitale versie van ons FSC-certificaat

 

CE

Vanaf maart 2012 is het verplicht om gevelvullende elementen uitsluitend met een CE-markering te leveren. Onze gevel-elementen voldoen aan CE-normering en de eisen van de KVT. Tevens beschikken wij over een KOMO Keur-kwaliteitsverklaring. Hierdoor wordt voldaan aan Europese regelgeving. Zie voor verdere informatie ook onze verwerkingsvoorschriften.

 

PEFC

Het PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. PEFC™ is het wereldwijde keurmerk voor duurzaam bosbeheer en heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden.

PEFC

Door certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos wordt PEFC gecertificeerd hout geoogst. PEFC Chain of Custody gecertificeerde bedrijven in de keten verwerken het hout (en papier) met het PEFC-keurmerk in producten als tijdschriften, boeken, kopieerpapier, tuinhout, bouwhout, laminaatvloeren en tal van andere producten.

Ons PEFC -registratienummer: NC-PEFC-COC-029615-AB
Bekijk hier een digitale versie van ons PEFC-certificaat

 

NBvT

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) vertegenwoordigt het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie. De vereniging behartigt de belangen van de circa 200 leden in technisch, juridisch en commercieel opzicht. Ook levert zij een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in en met hout, stimuleert zij innovaties en werkt zij aan regelgeving; met als doel integrale kwaliteitsverbetering. Door te kiezen voor één van de leden van de NBvT kiest u automatisch voor kwalitatief hoogwaardig houten producten.